Laerskool Gene Louw

LAERSKOOL

GENE LOUW

PRIMARY

ONS STREWE – NA LIEFDE, GELOOF EN KENNIS | WE STRIVE – FOR LOVE, FAITH AND KNOWLEDGE

Skool begin:

07:45 vir alle grade

Uitkomtye:

Graad 1 & 2: 13:15 Maan-Vry

Graad 3: 13:45 Maan, Woe, Don.   13:15 Dins & Vry

Graad 4 & 5: 14:00 Maan-Don.   13h30 Vry

Graad 6 & 7: 14:15 Maan-Don.   13:45 Vry

 

Alle Grondslagfaseleerders verdaag vanaf die hekkie in Bethaniestraat.

Alle Intersenfaseleerders verdaag vanaf die sporthek.

Kwartaaldatums 2024
Kwartaal 1: 17 Januarie – 20 Maart 2024 (Graad 1: 16 Januarie 2024)
Kwartaal 2: 3 April –  14 Junie 2024
Kwartaal 3: 9 Julie – 20 September 2024
Kwartaal 4: 1 Oktober – 11 Desember 2024

NB: Kwartaaldatums is onderhewig aan moontlike veranderinge deur die WKOD.

Skoolfonds vir 2024 beloop R25 170 per jaar en is vooruitbetaalbaar. Ouers het die volgende opsies vir die betaling van die skoolfonds:

 • Betalingsopsies

  Bedrag

  Afslag

  Bepalings & Voorwaardes

  R22,650

  R2,517

  Die volle bedrag via elektroniese oorbetaling teen 31
  Desember 2023

  R22,850

  R2,317

  Die volle bedrag in kontant by die finansieskantoor teen 14
  Desember 2023

  R22,902

  R2,265

  Die volle bedrag via
  elektroniese oorbetaling teen 31 Januarie 2024

  R23,102

  R2,065

  Die volle bedrag in kontant by die finansieskantoor teen 31
  Januarie 2024

  R23,154

  R2,013

  Die volle bedrag via
  elektroniese oorbetaling teen 28 Februarie 2024

  R23,353

  R1,814

  Die volle bedrag in
  kontant by die finansieskantoor teen 28 Februarie 2024

  R2,517

  n.v.t.

  Maandeliks vanaf Februarie tot November =
  10 x gelyke paaiemente van R2,517 per maand

  R2,288

  n.v.t.

  Maandeliks vanaf Januarie tot November =
  11 x gelyke paaiemente van R2,288 per maand

VERKLARING VAN BELANGE

Aansoek om toelating tot Laerskool Gene Louw
Ons moedig graag alle belangstellende ouers en voornemende leerders van die omgewing aan om Laerskool Gene Louw as u skool van keuse te oorweeg. Voorkeur word gegee aan leerders woonagtig binne ons voederarea waarna ander leerders oorweeg word. 

AANSOEKPROSEDURE 2024

Enige navrae kan gerig word aan: admissions@genelouw.co.za

Gene Louw Brosjure 2023

 

Laerskool Gene Louw bied ʼn nasorgopsie aan vir Gr. 4-7 leerders wat middagete en huiswerktoesig insluit. Kontak gerus vir Illona Mynhardt by postmaster@genelouw.co.za vir meer inligting.
Leerders uit die Grondslagfase is welkom om gebruik te maak van die nasorgfasiliteite by Pikkie Paradys, aangrensend tot ons skoolgrond. Meer inligting beskikbaar by 021 976 9496.

Dit is vir ons belangrik om sover moontlik na elke leerder as individu om te sien, op akademiese en emosionele vlak, en seker te maak die leerder ontwikkel tot die beste van hul unieke vermoëns.

Ons Skoolgebaseerde Ondersteuningspan (SGOS) is verantwoordelik vir skakeling, raad en leiding aan die leerondersteuningspan en klasopvoeders rakende die ondersteuning van leerders binne klasverband. Hierdie span word gekoördineer deur mev. Elize de Wet (Grondslagfase) en mev. Erna Loubser (Intermediêre/Seniorfase). Dit sluit ook die kundige insette van ons Berader, mev. Chanel Coetzee, in.

Ons poog om spesifieke opvoedkundige behoeftes, sowel as leer- en emosionele probleme, so vroeg moontlik te identifiseer en leerders vroegtydig vir geskikte hulp te verwys.

Van die SGOS-spanlede verleen ook akademiese ondersteuning in samewerking met die interne Leerondersteuningspan van onderwysers vóór, tydens en ná skool aan groepe leerders wat aanvullende ondersteuning in Wiskunde, Engels en Afrikaans benodig.

Me. Liezl Janse van Rensburg dien as bykomende lid van die Leerondersteuningspan. Sy bied leerondersteuning aan groepe leerders uit beide die Grondslagfase en Intermediêre/Seniorfase.

STANDARD BANK

Laerskool Gene Louw

272 723 258

Takkode: 51001

Verwysing: Leerder se verwysingsnommer soos op staat


Navrae : banking@genelouw.co.za

Telefoon : 021 976 8144 (Opsie 3)